Chân dung hoạ sĩ Bùi Xuân Phái

Size: 1m x 1,2m
Year: 1984

Category: