Tiếng đàn thay lời nói

Size: 1,2×1,4

Year: 1992

Category: