Chú bộ đội hút thuốc lào

Size: 30x50cm

Year: 1967

Category: